مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه تحقیقات و توسعه علوم اسلامی
موسسه تحقیقات و توسعه علوم اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
گرامی نامه استاد عطاردی ۱. گرامی نامه استاد عطاردی (نشر)
سرشناسه: همایش گرامیداشت استاد عطاردی ([اولین]: تهران: ۱۳۸۵)
عرفان پلی میان فرهنگ ها ۲. عرفان پلی میان فرهنگ ها (نشر)
بزرگداشت پرفسور آنه ماری شیمل،مجموعه‌ مقالات‌ همایش‌
سرشناسه: همایش‌ عرفان‌: پلی‌ میان‌ فرهنگ‌ها (۱۳۸۱: تهران‌)
۳. رودکی؛ یاد یار مهربان (نشر)
مجموعه مقالات همایش بزرگداشت ابو عبدالله جعفر بن محمد رودکی
سرشناسه: همایش بزرگداشت رودکی (۱۳۸۶: تهران)