مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   سازمان تبلیغات اسلامی،حوزه هنری،کارشناسی‌ گروه‌ شعر
سازمان تبلیغات اسلامی،حوزه هنری،کارشناسی‌ گروه‌ شعر
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. نقبی در نقد امروز(مجموعه یی از مقاله ها) (نشر)
سرشناسه: ابوالفضل پاشا
نویسنده: ابوالفضل پاشا
۲. برگزیده اشعار لامارتین (نشر)