مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   نشر نو
نشر نو
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
کتابنمای ایران ۱. کتابنمای ایران (نشر)
مجموعه مقالات
سرشناسه: چنگیز پهلوان
نویسنده: چنگیز پهلوان
۲. شرح غزلهای حافظ (نشر)
سرشناسه: حسینعلی هروی
نویسنده: حسینعلی هروی
۳. نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایران (نشر)
سرشناسه: آرتور امانوئل کریستن سن‌
مترجم: دکتر ژاله آموزگار، دکتر احمد تفضلی
یادگارنامه ۴. یادگارنامه (نشر)
مجموعه مقالات تحقیقی تقدیم شده به استاد ابراهیم فخرائی
نویسنده: رضا رضازاده لنگرودی
۵. از پرنده های مهاجر بپرس(مجموعه‌ داستان‌) (نشر)
نویسنده: سیمین دانشور
تکاپوی جهانی ۶. تکاپوی جهانی (نشر)