مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   فرهنگسرای میردشتی
فرهنگسرای میردشتی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. کلیات دیوان حافظ فارسی ـ انگلیسی (نشر)
سرشناسه: شمس الدین محمد حافظ
گردآورنده: صالحه صالحپور
مترجم به انگلیسی: هنری ویلبر فورس کلاک