مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   نشر تاریخ ایران
نشر تاریخ ایران
نشر تاریخ ایران
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌) ۱. مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌) (نشر)
سرشناسه: فیروز فیروز
نویسنده: فیروز میرزا فیروز
۲. سقوط ساسانیان (نشر)
فاتحین‌ خارجی‌، مقاومت‌ داخلی‌ و تصویر پایان‌ جهان‌
مترجم: فرحناز امیر خانی حسینک لو ، منصوره اتحادیه
یافته های ایرانشناسی در رومانی (مجموعه‌ مقالات‌) ۳. یافته های ایرانشناسی در رومانی (مجموعه‌ مقالات‌) (نشر)
نویسنده: ویورل باجاکو
۴. جنگ ایران و انگلیس جدایی هرات (۱۲۷۳ هجری‌ قمری‌) (نشر)
در محضر شیخ فضل الله نوری ۵. در محضر شیخ فضل الله نوری (نشر)
اسناد حقوقی عهد ناصری
نویسنده: منصوره اتحادیه، سعید روحی
زمانه، زندگی و کارنامه بیهقی ۶. زمانه، زندگی و کارنامه بیهقی (نشر)
گفت و شنودهای سید علی محمد باب با روحانیون ۷. گفت و شنودهای سید علی محمد باب با روحانیون (نشر)
گردآورنده: حسن مرسل وند
خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی ۸. خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی (نشر)
کتاب سبز ۹. کتاب سبز (نشر)
دستور الاعقاب ۱۰. دستور الاعقاب (نشر)
انفصال هرات ۱۱. انفصال هرات (ناشر همکار)
نویسنده: منصوره اتحادیه
لوایح آقا شیخ فضل الله نوری ۱۲. لوایح آقا شیخ فضل الله نوری (نشر)
نامه‌های یوسف مغیث‌السلطنه ۱۳. نامه‌های یوسف مغیث‌السلطنه (نشر)
سفرنامۀ حمزه میرزا ۱۴. سفرنامۀ حمزه میرزا (نشر)