مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   نشر مرکز،کتاب ماد
نشر مرکز،کتاب ماد
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. زیباشناسی سخن پارسی (نشر)
سرشناسه: جلال الدین کزازی
نویسنده: جلال الدین کزازی
حیات چیست؟ ۲. حیات چیست؟ (نشر)
دیدگاه‌های‌ برجسته‌ترین‌ دانشمندان‌ معاصر اروین‌ شرودینگر، مایکل مورفی و دیگران
نویسنده: مایکل‌ پاتریک‌ مورفی
مترجم: محمدنبی سربلوکی