مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   فرهادی
فرهادی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری ۱. رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری (نشر)
سرشناسه: عمر بن ابراهیم خیام
گردآورنده: یار احمد رشیدی تبریزی
شاعر: عمر خیام