مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انجمن دوستداران کتاب، کلاله زر
انجمن دوستداران کتاب، کلاله زر
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
چند غزل از دیوان حافظ ۱. Hafiz. Poems from the divan of Hafiz (نشر)
سرشناسه: شمس الدین محمد حافظ
مترجم به انگلیسی: گرترود لوثیان بل