مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انوار دانش
انوار دانش
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
سی سال ترجمه، سی سال تجربه ۱. سی سال ترجمه، سی سال تجربه (نشر)
سخن می گویند از تجربیات خویش بهاء الدین خرمشاهی؛ نجف دریابندری، کامران فانی، صفدر تقی زاده
به کوشش: مهدی افشار