مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دانشگاه تهران، دانشکده معقول و منقول
دانشگاه تهران، دانشکده معقول و منقول
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار ۱. فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار (نشر)
سرشناسه: مدرسه عالی سپهسالار، کتابخانه
نویسنده ج1و2: ابن یوسف شیرازی
نویسنده ج3و4و5: استاد محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی تهرانی
تفسیر امام حسن عسکری (ع) ۲. تفسیر امام حسن عسکری (ع) (عکسبرداری)
مخطوطة کتابخانه دانشکده علوم معقول و منقول .
زبان: عربی
نویسنده: حسن بن علی(ع)، امام یازدهم، ۲۳۲-‎۲۶۰ق.
سرعنوان موضوعی: تفاسیر شیعه > قرن3ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۳۲
همچنین نگاه کنید
آیة الله شیخ مرتضی مطهری آیة الله شیخ مرتضی مطهری (استاد)
استاد محمدتقی دانش پژوه استاد محمدتقی دانش پژوه (محل تحصیل)