مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دانشکده اصول الدین
دانشکده اصول الدین
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
ولایت علی در قرآن و سنت ۱. ولایت علی در قرآن و سنت (نشر)
پاسخ به نوشته شیخ ابو سلمان عبدالمنعم بلوچ « چرا ولایت علی در قرآن نیست»
نویسنده: مرتضی عسکری