مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
تفسیری بر دین از دیدگاه جان هیک ۱. تفسیری بر دین از دیدگاه جان هیک (نشر)
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در رشته فلسفه دین
نویسنده: سید محسن موسوی اصفهانی