مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
تاریخواژه های یزد ۱. تاریخواژه های یزد (نشر)
گزیده ای از ماده تاریخهای ابجدی درباره یزد از شعرای یزد و دیگر شعرا
به کوشش: علی اکبر شیرسلیمانیان