مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   ابصار
ابصار
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
دلیل راه ۱. دلیل راه (نشر)
کتابشناسی گزیده ی آثار دانشمندان اهل سنت درباره امام مهدی ... [ترجمه بخشی از کتاب أهل البیت علیهم السلام في المکتبة العربیة]
نویسنده: محقق طباطبائی
مترجم: حمید سلیم گندمی