مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم
انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم
آثار موجود در کتابخانه
مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام کاظم علیه السلام ۱. مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام کاظم علیه السلام
حوزه علمیه قم،مرکزمدیریت، چاپ اول، قم، ۱۳۹۲ش.، 2 جلد، ویراستار: علی رضا جوهرچی