سید علی طباطبائی یزدی
سید علی طباطبائی یزدی
سید علی ابن السید عبد العزیز ابن السید جواد ابن السید اسماعیل طباطبائی یزدی
قومیت: ایرانی
مذهب: شیعه امامی
قرن: 14 و 15
تولد: ۲۶ جمادی الثانی ۱۳۹۷ق. (نجف)
محل سکونت: قم
زبان: فارسی، عربی
حرفه: مصحح متون، پژوهشگر، فهرستنگار نسخ خطی
سمت: بنیاد محقق طباطبائی (مدیریت)
اخبار مرتبط
گزارش نشست «خدمات علمی و آثار محقق طباطبائی» ۱. گزارش نشست «خدمات علمی و آثار محقق طباطبائی»
تقدیر از کتاب أعلام الطرائق في الحدود والحقائق ۲. تقدیر از کتاب أعلام الطرائق في الحدود والحقائق

سید حسن حائری
سید حسن حائری
(خواهرزاده)
محمدرضا فرهمند
محمدرضا فرهمند
(دوست نزدیک)
سید محسن حائری
سید محسن حائری
(خواهرزاده)
ثبت نام در خبرنامه