اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد علی حائری
محمد علی حائری
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخه های عکسی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی ۱. فهرست نسخه های عکسی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
سرشناسه: کتابخانه‌ عمومی‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ عظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌
نویسنده جلد 3: ابوالفضل حافظیان بابلی
تصحیح و تحقیق:
مرآة الکتب ۲. مرآة الکتب (محقق ج 1)