اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر رسول جعفریان
دکتر رسول جعفریان
دکتر رسول جعفریان
آثار موجود در کتابخانه
۱. تشیع در عراق، مرجعیت و ایران (یک مرور)
نزهة الزاهد (ادعیه مأثوره از امامان معصوم ـ علیه السلام ـ با توضیحات فارسی از سده ششم) ۲. نزهة الزاهد (ادعیه مأثوره از امامان معصوم ـ علیه السلام ـ با توضیحات فارسی از سده ششم)
اهل قلم، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
بررسی و تحقیق در جنبش مشروطیت ایران ۳. بررسی و تحقیق در جنبش مشروطیت ایران
بررسی کامل ابعاد تحصن مشروطه خوا هان در سفارت انگلیس
طوس، قم، ۱۳۶۸ش.
۴. مناسبات فرهنگی معتزله و شیعه از آغاز تا شیخ مفید
حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیه السلام ۵. حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیه السلام
• حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
انصاریان، چاپ هشتم، قم، ۱۳۸۳ش.
تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجری ۶. تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجری
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
مقدمه ای بر تاریخ تدوین حدیث ۷. مقدمه ای بر تاریخ تدوین حدیث
فواد، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
علی بن عیسی اربلی و کشف الغمه ۸. علی بن عیسی اربلی و کشف الغمه
برگی از تاریخ تشیع دوازده امامی
تاریخ سیاسی اسلام ۹. تاریخ سیاسی اسلام
اکذوبة تحریف القرآن بین الشیعة و السنة ۱۰. اکذوبة تحریف القرآن بین الشیعة و السنة
تاریخ تحول دولت و خلافت ۱۱. تاریخ تحول دولت و خلافت
‌از بر‌آمدن‌ ‌اسلام‌ تا بر‌افتادن‌ سفیانیان‌
• تاریخ تحول دولت و خلافت ‌از بر‌آمدن‌ ‌اسلام‌ تا بر‌افتادن‌ سفیانیان‌، حوزه علمیه قم،مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
• تاریخ تحول دولت و خلافت از برآمدن اسلام تا برافتادن سفیانیان، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، بوستان کتاب، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۵ش.
مرجئه ۱۲. مرجئه
تاریخ‌ و ‌اندیشه‌
نشر خرم، قم، ۱۳۷۰ش.
ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی ۱۳. ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی
سرشناسه: کتاب‌ مقدس‌. ‌عهد جدید. فارسی‌
نویسنده: محمد باقر حسینی خاتون آبادی
دنباله جستجو در تاریخ تشیع در ایران ۱۴. دنباله جستجو در تاریخ تشیع در ایران
موسسه انصاریان، قم، ۱۳۷۳ش.
میراث اسلامی ایران ۱۵. میراث اسلامی ایران
۱۶. پژوهشی درباره نقش دینی و اجتماعی قصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران
رئوف، چاپ اول، بی جا، ۱۳۶۹ش.
تاریخ ایران اسلامی ۱۷. تاریخ ایران اسلامی
سرشناسه: رسول جعفریان
موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 5 جلد
قصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران ۱۸. قصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران
مروری‌ بر جریان‌ قصه‌خوانی‌، ابعاد و قطور آن‌ در تاریخ‌ ایران‌ و اسلام‌
سرشناسه: رسول جعفریان
دلیل ما، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۷ش.
۱۹. سیری در سیره نبوی
شرکت تعاونی ناشران (خراسان)، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۴ش.
مقالات تاریخی ۲۰. مقالات تاریخی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.، 15 جلد
منابع تاریخ اسلام ۲۱. منابع تاریخ اسلام
انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۱ش.
تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی ۲۲. تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی
انصاریان، قم، ۱۳۸۴ش.
احوال و آثار بهاء الدین محمد اصفهانی(مشهور به‌ فاضل‌ هندی‌) ۲۳. احوال و آثار بهاء الدین محمد اصفهانی(مشهور به‌ فاضل‌ هندی‌)
• احوال و آثار بهاء الدین محمد اصفهانی(مشهور به‌ فاضل‌ هندی‌) به ضمیمه صور منطبعه و رساله بینش غرض آفرینش، انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.
حاج مهدی سراج انصاری ستاره ای درخشان در عرصه مطبوعات دینی ۲۴. حاج مهدی سراج انصاری ستاره ای درخشان در عرصه مطبوعات دینی
(زندگی‌: ۳ فروردین‌ ۱۲۷۵/۸ شهریور ۱۳۴۰ ش‌) (فعالیت‌ مطبوعاتی‌:سالهای 1323 - 1340)
تاریخ تشیع در جرجان و استرآباد ۲۵. تاریخ تشیع در جرجان و استرآباد
۲۶. به سوی ام القری
نشر مشعر، قم، ۱۳۷۲ش.
مروری بر زمینه های فکری التقاط جدید در ایران ۲۷. مروری بر زمینه های فکری التقاط جدید در ایران
جریان ها و سازمان های مذهبی ایران (از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی) سالهای ۱۳۲۰-۱۳۵۷ ۲۸. جریان ها و سازمان های مذهبی ایران (از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی) سالهای ۱۳۲۰-۱۳۵۷
نشر مورخ، قم، ۱۳۸۵ش.
سیاست و فرهنگ روزگار صفوی ۲۹. سیاست و فرهنگ روزگار صفوی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی ۳۰. نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی
علم، تهران، ۱۳۸۶ش.
تأملی در نهضت عاشورا ۳۱. تأملی در نهضت عاشورا
نشر علم، ۱۳۸۷ش.
۳۲. دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه از روزگار صفوی
سرشناسه: رسول جعفریان
انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ش.
کتاب الاخبار ۳۳. کتاب الاخبار
نویسنده: علی نوفلی
حبیب، قم، ۱۳۸۶ش.
اسنادی از خاندان روضاتیان ۳۴. اسنادی از خاندان روضاتیان
انصاریان، قم، ۱۳۸۱ش.
۳۵. بقا و زوال دولت در کلمات سیاسی امیرالمومنان(ع) [نظم‌ الغرر و نضد الدرر]
نویسنده: عبدالکریم قزوینی
• بقا و زوال دولت در کلمات سیاسی امیرالمومنان(ع) [نظم‌ الغرر و نضد الدرر] به ضمیمه رساله آئینه شاهی، کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
رساله در پادشاهی صفوی ۳۶. رساله در پادشاهی صفوی
تحفة العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسین صفوی ۳۷. تحفة العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسین صفوی
تاریخ محمدی ۳۸. تاریخ محمدی
به‌ضمیمه‌ معرفت‌نامه‌ و هفت‌بند
نویسنده: حسن کاشی
تذکرة الطریق فی مصائب حجاج بیت الله العتیق شوال 1230 - جمادی الاولی 1232 (سپتامبر 1815 - فوریه 1817 ۳۹. تذکرة الطریق فی مصائب حجاج بیت الله العتیق شوال 1230 - جمادی الاولی 1232 (سپتامبر 1815 - فوریه 1817
بخش های بر جای مانده  کتاب فضائل علی بن ابی طالب علیه السلام و کتاب الولایة ۴۰. بخش های بر جای مانده کتاب فضائل علی بن ابی طالب علیه السلام و کتاب الولایة
سرشناسه: محمد بن جریر طبری
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.
المبعث و المغازی و الوفاة و السقیفة و الردة ۴۱. المبعث و المغازی و الوفاة و السقیفة و الردة
رساله ای نویافته در نکوهش مشروطه ۴۲. رساله ای نویافته در نکوهش مشروطه
وقفنامه مدرسه سلطان حسینیه ۴۳. وقفنامه مدرسه سلطان حسینیه
تاریخ کعبه و مسجدالحرام ۴۴. تاریخ کعبه و مسجدالحرام
مفرحة الأنام فی تأسیس بیت الله الحرام ۴۵. مفرحة الأنام فی تأسیس بیت الله الحرام
سه رساله درباره ابومسلم و ابومسلم نامه ها ۴۶. سه رساله درباره ابومسلم و ابومسلم نامه ها
سفرنامه اصفهان ۴۷. سفرنامه اصفهان
حرکات مأمورین خارجه در جنوب ایران ۴۸. حرکات مأمورین خارجه در جنوب ایران
نویسنده: ناشناس
ترجمه عقائد عباسیه ۴۹. ترجمه عقائد عباسیه
لمعات ملکوتیه ۵۰. لمعات ملکوتیه
دیوان لطف الله نیشابوری ۵۱. دیوان لطف الله نیشابوری
۵۲. محفل انس
جلوه هایی از آثار هنری موزه مجلس
مهدیان دروغین ۵۳. مهدیان دروغین
به ضمیمه سه رساله: رساله در شرح حدیث دولتنا فی آخر الزمان/؟ رساله مبشره شاهیه/؟ رساله الهدی
نشر علم، چاپ اول، تجریش، ۱۳۹۰ش.
جشن نامه استاد محمدعلی مهدوی راد ۵۴. جشن نامه استاد محمدعلی مهدوی راد (تألیف و کوشش در نشر)
نشر مورخ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
جشن نامه آیت الله رضا استادی ۵۵. جشن نامه آیت الله رضا استادی (تألیف و کوشش در نشر)
نشر مورخ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۲ش.
مروری بر احوال و آثار سلطان حسین واعظ استرآبادی ۵۶. مروری بر احوال و آثار سلطان حسین واعظ استرآبادی
نشر مورخ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.
ترجمه:
کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او ۵۷. کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او
میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری ۵۸. میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری
مترجم: علی قرائی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد
نشر مورخ، قم، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
۵۹. جامعه شیعه نخاوله در مدینه منوره
دلیل ما، قم، ۱۳۷۸ش.
تشیع در اندلس ۶۰. تشیع در اندلس
نویسنده: محمود علی مکی، عزالدین عمر موسی
انصاریان، چاپ اول، قم، اسفند ۱۳۷۵ش.
۶۱. دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۵ش.
۶۲. آثار شیخ مفید در آثار سید بن طاووس
نویسنده: اتان کلبرگ
مترجم: علی قرائی
• آثار شیخ مفید در آثار شیخ سید بن طاووس، کتب شیخ مفید در آثار شیخ مفید، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد
تصحیح و تحقیق:
عطائیه در فقه شیعه به نام عطاملک جوینی (م681 ق) و مطابق فتوای یکی از مراجع شیعه (از حلی‌ها) ۶۳. عطائیه در فقه شیعه (تصحیح و کوشش در نشر)
• عطائیه در فقه شیعه به نام عطاملک جوینی (م681 ق) و مطابق فتوای یکی از مراجع شیعه (از حلی‌ها)، نشر مورخ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.
ویراستاری و مقدمه:
نیل المرام فی مذهب الائمة علیهم‌ السلام ۶۴. نیل المرام فی مذهب الائمة علیهم‌ السلام (مقدمه و کوشش در نشر)
نویسنده: عبدالرحیم بن معروف رستمداری
نشر مورخ، قم، ۱۳۹۴ش.
گزارش یک کشتار ۶۵. گزارش یک کشتار (مقدمه)
نویسنده: سید علی موجانی
نشر مورخ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.
اشراف و نشر:
وسیلة الخادم إلی المخدوم در شرح صلوات چهارده معصوم ۶۶. وسیلة الخادم إلی المخدوم در شرح صلوات چهارده معصوم (کوشش در نشر)
قواعد السلاطین ۶۷. قواعد السلاطین (کوشش در نشر)
توصیف آثار تاریخی مکه و مدینه و فلسفه مناسک حج در فتوح الحرمین ۶۸. توصیف آثار تاریخی مکه و مدینه و فلسفه مناسک حج در فتوح الحرمین (کوشش در نشر)
نویسنده: محیی لاری
انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
جشن نامه آیت‌الله ابراهیم امینی ۶۹. جشن نامه آیت‌الله ابراهیم امینی (کوشش در نشر)
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.
جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری ۷۰. جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری (کوشش در نشر)
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
نشریات:
۱. پیام بهارستان (دوره جدید) (سردبير)
فصلنامه اسناد،مطبوعات و متون
کتاب گزار ۲. کتاب گزار (عضو هیئت علمی)
آثار ترجمه شده:
 انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام ۳. انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام
تاریخ‌ زندگی‌ و نبردهای‌ شاه‌ اسماعیل‌ صفوی‌ و شاه‌ سلیم‌ عثمانی، وقایع‌ سالهای‌ ۹۳۰ - ۹۰۵ هجری
سرشناسه: محمدعارف ابن محمد شریف اسپناقچی پاشازاده
نویسنده: محمد عارف اسپناقچی پاشازاده
مترجم: محمد عارف اسپناقچی پاشازاده
• انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.
مقالات موجود در سایت:
آثار علامه حلی در ایران در قرن هشتم و نهم، بر اساس کتاب مکتبة العلامة الحلي ۱. آثار علامه حلی در ایران در قرن هشتم و نهم، بر اساس کتاب مکتبة العلامة الحلي
گزارشی از یک منبع مهم و ارجمند در تاریخ تشیع ۲. گزارشی از یک منبع مهم و ارجمند در تاریخ تشیع
در باره کتاب مجمع الاسرار ۳. در باره کتاب مجمع الاسرار