اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی اکبر سیاسی
علی اکبر سیاسی
آثار موجود در کتابخانه
گزارش یک زندگی ۱. گزارش یک زندگی
اختران، تهران، ۱۳۸۶ش.
ویراستاری و مقدمه:
۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات (مقدمه)
سرشناسه: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات. کتابخانه
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه