اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید مصلح الدین مهدوی
سید مصلح الدین مهدوی
سید مصلح الدین مهدوی
آثار موجود در کتابخانه
تذکرة القبور ۱. تذکرة القبور
کتابفروشی ثقفی، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۴۸ش.
عطیة الجواد ۲. عطیة الجواد
در شرح زندگانی حضرت امام محمد تقی علیه السلام و ترجمه و شرح کلمات قصار منقول از آن حضرت
حسینیه و دار الشفاء حضرت جواد الائمه، اصفهان، ۹ اسفند ۱۳۶۶ش.
زندگینامه علامه مجلسی ۳. زندگینامه علامه مجلسی
تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در قرن 11 هجری
حسینیه عمادزاده اصفهان، اصفهان، 2 جلد
یادنامه فقیه اهل بیت عالم ربانی عارف الهی آیة الله سید بحر العلوم میردامادی ۴. یادنامه فقیه اهل بیت عالم ربانی عارف الهی آیة الله سید بحر العلوم میردامادی
مهدیه میرداماد، اصفهان، ۱۴۱۲ق.، به کوشش: محمود بحرالعلوم میردامادی
خاندان شیخ الاسلام اصفهان ۵. خاندان شیخ الاسلام اصفهان
در طول چهار صد سال از علامه محقق سبزواری تا دکتر علی شیخ الاسلام
گلبهار، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۷۱ش.
بیان المفاخر ۶. بیان المفاخر
در احوالات عالم جلیل القدر صاحب مناقب و مآثر حاج سید محمد باقر حجة الإسلام شفقی بید آبادی
کتابخانه مسجد سید اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
مختصری از شرح حال حضرت آیت الله العظمی آقای حاج میر سیدعلی بهبهانی ۷. مختصری از شرح حال حضرت آیت الله العظمی آقای حاج میر سیدعلی بهبهانی
به مناسبت چهلمین روز درگذشت ایشان
حسینیه عمادزاده اصفهان، اصفهان، ۱۳۹۵ق.
لسان الأرض ۸. لسان الأرض
انجمن کتابخانه های عمومی اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۷۰ش.
دانشمندان و بزرگان اصفهان ۹. دانشمندان و بزرگان اصفهان
گلدسته، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، محقق: رحیم قاسمی و محمدرضا نیلفروشان، مصحح: رحیم قاسمی و محمدرضا نیلفروشان
اعلام اصفهان ۱۰. اعلام اصفهان
اصفهان دارالعلم شرق مدارس دینی اصفهان ۱۱. اصفهان دارالعلم شرق مدارس دینی اصفهان
تصحیح و تحقیق:
اللوامع النورانیه فی اسماء علی علیه السلام و اهل بیته القرآنیة ۱۲. اللوامع النورانیه فی اسماء علی علیه السلام و اهل بیته القرآنیة (تحقیق)
نویسنده: سید هاشم بحرانی
حسینیه عمادزاده اصفهان، چاپ دوم، اصفهان، ۱۴۰۴ق.، مصحح: محمد بن حسن تفرشی