اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میرزا خلیل کمره ای
میرزا خلیل کمره ای
میرزا خلیل کمره ای
آثار موجود در کتابخانه
مادر ۱. مادر
آفتاب، چاپ چهارم، ۱۳۸۹ق.، به کوشش: محمد حسین صدریه
۲. نهیب پیغمبر (ص) از آسمان خلیف منی بطبقات مسلمین از فقهاء عظماء و ملوک و امراء
چاپخانه حیدری، تهران، ۱۳۴۲ش.
دوازدهمین امام و فلسفه غیبت مهدی ۳. دوازدهمین امام و فلسفه غیبت مهدی
ملکه اسلام فاطمه زهرا (ع) در مسجد پیغمبر (ص) موقع انحراف کنگره اوائل صدر اسلام ۴. ملکه اسلام فاطمه زهرا (ع) در مسجد پیغمبر (ص) موقع انحراف کنگره اوائل صدر اسلام
افست اسلامیه، تهران، ۱۳۴۸ش.، 2 جلد
أرض النبوة جسر عظیم وهی جسر العباد للمعبود ۵. أرض النبوة جسر عظیم وهی جسر العباد للمعبود
قنطره‌ یقیمها للعباد...
عنصر شجاعت هفتاد و دو تن‌ و یکتن‌ ۶. عنصر شجاعت هفتاد و دو تن‌ و یکتن‌
کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۵۲ق.، 7 جلد
یک شب و روز عاشورا ۷. یک شب و روز عاشورا
امیرکبیر، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۲ش.
نسیم من روح الفرج بعد الشدة ۸. نسیم من روح الفرج بعد الشدة
پیام به کنگره های اسلامی هند حیدر آباد ـ لکهنو ۹. پیام به کنگره های اسلامی هند حیدر آباد ـ لکهنو
فردوسی، ایران، ۱۳۵۴ش.
۱۰. کلید أمنیت جهان در پرتو پیام رسولخدا (ص)
از مکه معظمه حرم أمن بسال حجة الوداع 10 هـ
۱۱. بیت المقدس
در پاسخ دوازده پرسش پاپ بزرگ روحانی عیسوی در واتیکان رم
سروش مقدس: وادی ایمن مکه و مدینه و کربلا ۱۲. سروش مقدس: وادی ایمن مکه و مدینه و کربلا
• ۱۴۰۱ق. برابر ۱۳۶۰ش.، مصحح: ناصرالدین کمره ای
تقریظ:
افق قاب قوسین ۱۳. افق قاب قوسین
شرح‎۱۲ سئوال واتیکان وجواب‌آنهااز:مرجع عالیقدرایران
شاعر: محمد حسین انوار شیرازی
کتاب سعدی، چاپ اول، ۱۳۹۷ق.، با مقدمه: حسین عمادزاده
اشراف و نشر:
کلید امن دنیا ۱۴. کلید امن دنیا (کوشش در نشر)
پیام رسول خدا در موسم حج اکبر از مسجد الحرام و عرفات و منی در سال حجة البلاغ
چاپخانه حیدری، تهران، ۱۳۸۲ق.
آثار ترجمه شده:
رابطة العالم الاسلامی قبس من ولاء علی علیه السلام ۱۵. رابطة العالم الاسلامی قبس من ولاء علی علیه السلام