اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد وفادار مرادی
محمد وفادار مرادی
آثار موجود در کتابخانه
مقدمه ای بر اصول و قواعد فهرست نگاری در کتب خطی ۱. مقدمه ای بر اصول و قواعد فهرست نگاری در کتب خطی
معرفة الآثار ۲. معرفة الآثار
مجموعه مقالات نسخه شناسی و مجموعه خطی و ...
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
فهرست کتب خطی کتابخانه آیت الله جلیلی ۳. فهرست کتب خطی کتابخانه آیت الله جلیلی
کرمانشاه
سرشناسه: کتابخانه‌ آیت‌الله‌ جلیلی‌ کرمانشاه‌
فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز ۴. فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز