اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مقصود علی تبریزی
مقصود علی تبریزی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
ترجمه نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء) ۱. ترجمه نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء)
• نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: محمد سرور مولایی و استاد محمدتقی دانش پژوه