اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد سرور مولایی
محمد سرور مولایی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
طبقات الصوفیه ۱. طبقات الصوفیه (تصحیح)
تقریر درس: خواجه عبدالله انصاری
توس، تهران، ۱۳۶۱ش.
خواجگان چشت، سیر الاقطاب ۲. خواجگان چشت، سیر الاقطاب (تصحیح)
مجموعه زندگی نامه های مشایخ چشتیه
نویسنده: شیخ الله دیه چشتی
علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
ویراستاری و مقدمه:
مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری ۳. مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری (مقدمه)
نویسنده: خواجه عبدالله انصاری
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
توس، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
اشراف و نشر:
نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء) ۴. ترجمه نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء) (کوشش در نشر)
مترجم: مقصود علی تبریزی
• نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، به کوشش: استاد محمدتقی دانش پژوه