اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد علی نجفی کلباسی
محمد علی نجفی کلباسی
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
خاندان کلباسی ۱. خاندان کلباسی (مقدمه و اشراف و نشر)
شرح احوال فقیه نامی آیت الله علامه حاجی محمد ابراهیم کرباسی مشهور به کلباسی پدر ـ اولاد و احفادش همراه با شرح احوال مالک اشتر و شرح احوال استادان و معاصران و شاگردان حاجی کرباسی
نویسنده: محمد کلباسی حائری
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۱ش.، اشراف: علی کرباسی‌زاده اصفهانی، با مقدمه: علی کرباسی‌زاده اصفهانی