اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد صادق نجمی
محمد صادق نجمی
آثار موجود در کتابخانه
یک مناظره علمی در پاسخ علامه قاضی خضری ۱. یک مناظره علمی در پاسخ علامه قاضی خضری
بنیاد معارف اسلامی، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۲ش.
ترجمه:
خطبه حسین بن علی علیه السلام  در منی ۲. خطبه حسین بن علی علیه السلام در منی (ترجمه و تحقیق)
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، مهر ۱۳۷۱ش.