اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سعید محمد اللحام
سعید محمد اللحام
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
مشکاة المصابیح ۱. مشکاة المصابیح (تعلیق و تحقیق)
نویسنده: محمد بن عبدالله خطیب تبریزی
دار الفکر، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۱ق.، 4 جلد
شرح:
ادب الاملاء و الاستملاء ۲. ادب الاملاء و الاستملاء
نویسنده: عبدالکریم بن محمد سمعانی
دار و مکتبة الهلال، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۹ق. برابر ۱۳۶۸ش. برابر 1989م.، اشراف: مکتب الدراسات و البحوث العربیة و الاسلامیة