اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صبحی جاسم الحمید
صبحی جاسم الحمید
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
شرح علل الترمذی ۱. شرح علل الترمذی (تعلیق و تحقیق)
نویسنده: عبدالرحمن ابن رجب
إحیاء التراث الإسلامی، بغداد، ۱۳۹۶ق.