اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد زهری نجار
محمد زهری نجار
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الدین الخالص ۱. الدین الخالص (تصحیح و تحقیق)
نویسنده: محمد صدیق حسن خان قنوجی بخاری
مطبعة المدنی، قاهره، 1959م.، 4 جلد
تأویل مختلف الحدیث ۲. تأویل مختلف الحدیث (تصحیح)