اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین عمادزاده
حسین عمادزاده
آثار موجود در کتابخانه
راهنمای حاج ۱. راهنمای حاج
تاریخ جغرافیایی مکه معظمه اماکن متبرکه و عتبات عالیات و مشاهد مشرفه
کتابخانه خرد، تهران، ۱۳۲۷ش.
بیوگرافی حضرت آیة الله العظمی آقای شیخ محمد صالح علامه حائری مازندرانی ۲. بیوگرافی حضرت آیة الله العظمی آقای شیخ محمد صالح علامه حائری مازندرانی
منضم با مقاله ای در ابطال وحدت وجود
• چاپ اول، ۱۳۴۸ش.
دایرة المعارف رجال اسلام ۳. دایرة المعارف رجال اسلام
• 15 جلد، با مقدمه: دکتر رسول جعفریان، به کوشش: دکتر رسول جعفریان
ترجمه:
متن کامل خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها ۴. متن کامل خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها
نشر ایمان، قم، ۱۳۵۱ش.، خطاط: خلیل بهزادپور
ویراستاری و مقدمه:
افق قاب قوسین ۵. افق قاب قوسین (مقدمه)
شرح‎۱۲ سئوال واتیکان وجواب‌آنهااز:مرجع عالیقدرایران
شاعر: محمد حسین انوار شیرازی
با تقريظ: میرزا خلیل کمره ای
کتاب سعدی، چاپ اول، ۱۳۹۷ق.
رساله (شریفه‌ رجبیه‌) در فضیلت‌ زیارت‌ مشاهده‌ ... ۶. رساله (شریفه‌ رجبیه‌) در فضیلت‌ زیارت‌ مشاهده مشرفه در ماه رجب و شرح زیارت ماثوره در آن ماه (مقدمه)
نویسنده: محمدباقر مجتهد بیرجندی
• رساله (شریفه‌ رجبیه‌) در فضیلت‌ زیارت‌ مشاهده‌ ...، حسینیه عمادزاده اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۴۹ش.