اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود بحرالعلوم میردامادی
محمود بحرالعلوم میردامادی
محمود بحرالعلوم میردامادی
آثار موجود در کتابخانه
۱. شرح الصحیفة السجادیة الکاملة (تألیف و اشراف و نشر)
نویسنده: محمدباقر میرداماد
مهدیه میرداماد، اصفهان، ۱۴۰۶ق.، محقق: مهدی رجائی
ویراستاری و مقدمه:
سه رساله درباره حجة بن الحسن العسکری ۲. سه رساله درباره حجة بن الحسن العسکری (مقدمه)
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۵ رمضان ۱۴۱۵ق.، محقق: مهدی رجائی
اشراف و نشر:
یادنامه فقیه اهل بیت عالم ربانی عارف الهی آیة الله سید بحر العلوم میردامادی ۳. یادنامه فقیه اهل بیت عالم ربانی عارف الهی آیة الله سید بحر العلوم میردامادی (کوشش در نشر)
نویسنده: سید مصلح الدین مهدوی
مهدیه میرداماد، اصفهان، ۱۴۱۲ق.
همچنین نگاه کنید
آیة الله میرزا جواد تبریزی آیة الله میرزا جواد تبریزی (استاد)