اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد واعظ زاده خراسانی
محمد واعظ زاده خراسانی
محمد واعظ زاده خراسانی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه کتاب الجمل و العقود ۱. ترجمه کتاب الجمل و العقود (تألیف و مقدمه)
• الجمل والعقود فی العبادات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ۱۳۴۷ش.
إجازة مطولة من المجلسی الأول للثانی ۲. إجازة مطولة من المجلسی الأول للثانی (تألیف و مقدمه)
تسرد اکثر من أربعین طریقا إلی الشیخ الطوسی
یادنامه شیخ الطائفة ابو جعفر محمد بن حسن طوسی ۳. یادنامه شیخ الطائفة ابو جعفر محمد بن حسن طوسی
سرشناسه: کنگره هزاره شیخ طوسی (۱۳۴۸: مشهد)
۴. الحج فی السنة
بنیاد بعثت، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۲ق.
۵. یادنامه شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن طوسی
شامل پیامهای مراکز علمی تحقیقات و سخنرانیهای فارسی و انگلیسی و آلمانی کنگره هزاره شیخ طوسی مورخ ۲۸/۱۲/‎۱۳۴۸.
سرشناسه: کنگره هزار شیخ طوسی
دانشگاه مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۵۱ش.، 3 جلد
ویراستاری و مقدمه:
رجال أسانید کتاب‌الکافی للشیخ‌الکلینی قدس‌سره‌الشریف ۶. رجال أسانید کتاب‌الکافی للشیخ‌الکلینی قدس‌سره‌الشریف (مقدمه)
ترتیب أسانید و رجال أسانید کتاب من لا یحضره الفقیه وترتیب أسانید کتاب الأمالی ۷. ترتیب أسانید و رجال أسانید کتاب من لا یحضره الفقیه وترتیب أسانید کتاب الأمالی (مقدمه)
ترتیب أسانید الکتاب الخصال ، کتاب معانی الأخبار ، کتاب علل الشرایع ، کتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ۸. ترتیب أسانید الکتاب الخصال ، کتاب معانی الأخبار ، کتاب علل الشرایع ، کتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال (مقدمه)
للشیخ الصدوق قدس سره
نویسنده: آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی
رجال أسانید کتاب رجال الکشی ، فهرست الشیخ الطوسی ، فهرست الشیخ النجاشی ۹. رجال أسانید کتاب رجال الکشی ، فهرست الشیخ الطوسی ، فهرست الشیخ النجاشی (مقدمه)
رجال أسانید للشیخ الطوسی قدس سره الشریف ۱۰. رجال أسانید للشیخ الطوسی قدس سره الشریف (مقدمه)
ترتیب أسانید کتاب التهذیب للشیخ الطوسی قدس سره الشریف ۱۱. ترتیب أسانید کتاب التهذیب للشیخ الطوسی قدس سره الشریف (مقدمه)
۱۲. ترتیب أسانید کتاب الکافی للشیخ الکلینی قدس سره الشریف (مقدمه)
الرسائل العشر ۱۳. الرسائل العشر (مقدمه)
نویسنده: شیخ طوسی
موسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۳۶۳ش.
اشراف و نشر:
نصوص الإقتصاد الإسلامی ۱۴. نصوص الإقتصاد الإسلامی
کتابا وسنة وفقها
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، خراسان، ۱۴۱۳ق.، 2 جلد، اشراف: صفاءالدین بصری، مصحح: صفاءالدین بصری
نشریات:
۱. مشکوة (مدير مسئول)
نشریه آستان قدس رضوی
همچنین نگاه کنید
آیة الله سید محمدرضا گلپایگانی آیة الله سید محمدرضا گلپایگانی (استاد)
مشکوة مشکوة (مدير مسئول)