اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ملا علی علیاری تبریزی
ملا علی علیاری تبریزی
آثار موجود در کتابخانه
بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال ۱. بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال
• بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال مع رسالة غایة الآمال ، بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمد حسین کوشان پور، چاپ اول، رجب ۱۴۱۰ق.، 7 جلد، مصحح: هدایت الله مسترحمی جرقویه ای، مصحح جلد 6: جعفر حائری
آثاری درباره ملا علی علیاری تبریزی:
رسالة غایة الآمال فی ترجمة صاحب بهجة الآمال ۱. رسالة غایة الآمال فی ترجمة صاحب بهجة الآمال
نویسنده: آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی
• بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال مع رسالة غایة الآمال ، بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمد حسین کوشان پور، چاپ اول، رجب ۱۴۱۰ق.، 7 جلد، مصحح: هدایت الله مسترحمی جرقویه ای، مصحح جلد 6: جعفر حائری