اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد بهبهانی (آل آقا)
احمد بهبهانی (آل آقا)
آثار موجود در کتابخانه
مرآت الاحوال جهان نما ۱. مرآت الاحوال جهان نما
سفرنامه
• مرآت الاحوال جهان نما بانضمام انساب خاندان مجلسی، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد، با مقدمه: استاد علی دوانی، تحشیه: استاد علی دوانی، مصحح: استاد علی دوانی
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، تیر ۱۳۷۳ش.، 2 جلد، تحشیه: استاد علی دوانی