اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالحجه بلاغی
عبدالحجه بلاغی
آثار موجود در کتابخانه
اعلاط الروضات ۱. اعلاط الروضات
تقریر درس: آیة الله شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی مسجدشاهی
• أعلاط الروضات، چاپخانه مظاهری، قم، جمادی الثانی ۱۳۶۸ق.
تصحیح و تحقیق:
منظومه فقهیه مستطرفه با شروح و تعلیقات ۲. منظومه فقهیه مستطرفه با شروح و تعلیقات (تعلیق)
نویسنده: محسن اعرجی