اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید حسین جعفری زنجانی
سید حسین جعفری زنجانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الفهرست لمشاهیر وعلماء زنجان ۱. الفهرست لمشاهیر وعلماء زنجان (تعلیق)
نویسنده: شیخ موسی زنجانی
آل عبا، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ش.
ذخائر الإمامة فی الخمس ۲. ذخائر الإمامة فی الخمس (تحقیق)
نویسنده: فیاض الدین زنجانی
آل عبا، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ش.
۳. کلثوم ننه (تحقیق)
سرشناسه: محمد بن حسین آقا جمال خوانساری
نویسنده: آقاجمال خوانساری
آل عبا، قم، ۱۳۸۱ش.