اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدجواد مغنیة
محمدجواد مغنیة
محمدجواد مغنیة
آثار موجود در کتابخانه
فقه الإمام جعفر الصادق ۱. فقه الإمام جعفر الصادق
عرض و استدلال
قدس، قم، 6 جلد
انتشارات انصاریان، چاپ هفتم، قم، ۱۳۸۵ش.، 6 جلد
مع علماء النجف الأشرف ۲. مع علماء النجف الأشرف
اهل الذکر، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.، اشراف: ریاض دباغ، مصحح: ریاض دباغ
شبهات الملحدین و الاجابة عنها ۳. شبهات الملحدین و الاجابة عنها
دارالکتاب الاسلامی، بیروت، 1979م.
الوضع الحاضر فی جبل عامل فی مطلع الأستقلال بدایة القهر و الحرمان ۴. الوضع الحاضر فی جبل عامل فی مطلع الأستقلال بدایة القهر و الحرمان
دارالجواد، بیروت، 1984م.
۵. معالم الفلسفه الالهیه
الشیعة و الحاکمون ۶. الشیعة و الحاکمون
دارالکتاب الاسلامی، چاپ پنجم، قم، ۱۴۳۰ق. برابر ۱۳۸۹ش. برابر 2009م.، محقق: سامی غریری، با تعلیق: سامی غریری
صفحات لوقت الفراغ ۷. صفحات لوقت الفراغ
دارالکتاب الاسلامی، بیروت، ۱۹۷۹ق. برابر 1399م.
آثار ترجمه شده:
بوی خوش محمدی (ص) ۸. بوی خوش محمدی (ص)
آثاری درباره محمدجواد مغنیة:
محمدجواد مغنیة حیاته و منهجه فی التفسیر ۱. محمدجواد مغنیة حیاته و منهجه فی التفسیر
نویسنده: جواد علی کسار
دار الصادقین، چاپ اول، قم، 2000م.
همچنین نگاه کنید
آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (استاد)