اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوطاهر سمرقندی
ابوطاهر سمرقندی
آثار موجود در کتابخانه
سمریه ۱. سمریه
فرهنگ ایران زمین، تهران، ۱۳۴۳ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار