اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فرج الله حسنی
فرج الله حسنی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
نهج الحق وکشف الصدق ۱. نهج الحق و کشف الصدق (تعلیق)
نویسنده: علامه حلی
• نهج الحق وکشف الصدق، دار الکتاب اللبنانی، بیروت، ۱۹۸۲ق.، با مقدمه: آیت الله سید رضا صدر