اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میر سید ابوالقاسم جعفر موسوی خوانساری (میر کبیر)
میر سید ابوالقاسم جعفر موسوی خوانساری (میر کبیر)
آثار موجود در کتابخانه
مناهج المعارف در اصول دین ۱. مناهج المعارف در اصول دین
چاپخانه حیدری، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۱ش.، با مقدمه: سید احمد روضاتی، تحشیه: سید احمد روضاتی
همچنین نگاه کنید
آیت الله سید ابوتراب خوانساری آیت الله سید ابوتراب خوانساری (پدر)