اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مجید غلامی جلیسه
مجید غلامی جلیسه
آثار موجود در کتابخانه
پژوهش نامه صحیفه سجادیه (1) ۱. پژوهش نامه صحیفه سجادیه (1)
مجموعه مقالاتی در سند پژوهی و نسخه شناسی صحیفه سجادیه
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
تاریخ چاپ سنگی اصفهان ۲. تاریخ چاپ سنگی اصفهان
کتابشناسی ترجمه‌های متون حدیث شیعه ۳. کتابشناسی ترجمه‌های متون حدیث شیعه (تألیف و کوشش در نشر)
انتشارات عطف، چاپ اول، قم، آذر ۱۳۹۴ش.
محمّد علی تربیت ۴. محمّد علی تربیت
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
مسیح ثقفی ۵. مسیح ثقفی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
نشریات:
۱. شرافت الدین (مدير داخلى)
ویژه نامه کنگره بین المللی علامه شرف الدین
میراث ۲. میراث (سردبیر)
همچین نگاه کنید
میراث میراث (عضو)
شرافت الدین شرافت الدین (مدير داخلى)