اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد حسین پاپلی یزدی
محمد حسین پاپلی یزدی
آثار موجود در کتابخانه
فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور ۱. فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، بهمن ۱۳۶۷ش.
فرهنگ ناقص ۲. فرهنگ ناقص
نویسنده: فاطمه وثوقی
انتشارات علم آفرین، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۲ش.