اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابراهیم سامرائی
ابراهیم سامرائی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
کتاب العین ۱. کتاب العین (تحقیق)
نویسنده: خلیل فراهیدی
دار الهجرة، چاپ اول، قم، ۱۴۰۵ق.، محقق: مهدی مخزومی
ترتیب کتاب العین ۲. ترتیب کتاب العین (تحقیق)
نویسنده: خلیل فراهیدی
سازمان اوقاف و امور خیریه،انتشارات اسوه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.، 3 جلد، محقق: مهدی مخزومی، مصحح: اسعد محمد طیب
بناء المقاله الفاطمیه فی نقض الرساله العثمانیه [‌عمروبن‌ بحر جاحظ] ۳. بناء المقاله الفاطمیه فی نقض الرساله العثمانیه [‌عمروبن‌ بحر جاحظ] (تحقیق و اشراف و نشر)
نویسنده: احمد بن موسی ابن طاووس
دار الفکر، عمان، 1985م.
نزهة الالباء فی طبقات الادباء ۴. نزهة الالباء فی طبقات الادباء (تحقیق)
نویسنده: ابوالبرکات ابن انباری
مکتبة الاندلس، چاپ دوم، بغداد، 1970م.