اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صاحب ابن عباد
صاحب ابن عباد
آثار موجود در کتابخانه
دیوان الصاحب بن عباد ۱. دیوان الصاحب بن عباد
المحیط فی اللغة ۲. المحیط فی اللغة
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ق.، 11 جلد، محقق: محمد حسن آل یاسین
آثاری درباره صاحب ابن عباد:
الصاحب ابن عباد ۱. الصاحب ابن عباد
نویسنده: خلیل مردم بک
مطبعة الترقی، دمشق، ۱۳۵۱ق.
همچنین نگاه کنید
بدیع الزمان همدانی بدیع الزمان همدانی (شاگرد)