اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عباس فتوحی یزدی
عباس فتوحی یزدی
آثار موجود در کتابخانه
تذکره شعرای یزد ۱. تذکره شعرای یزد
اندیشمندان یزد، چاپ سوم، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار