اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد رضا مجیدی
محمد رضا مجیدی
آثار موجود در کتابخانه
گویشهای پیرامون کاشان و محلات ۱. گویشهای پیرامون کاشان و محلات
فرهنگستان زبان ایران، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۵۴ش.