اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فخرالدین قباوه
فخرالدین قباوه
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الجمل فی النحو ۱. الجمل فی النحو (تحقیق و مقدمه)
نویسنده: خلیل فراهیدی
موسسه الرسالة، چاپ دوم، بیروت، 1987م.