اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   قیس‌ بن سعد انصاری
قیس‌ بن سعد انصاری
آثار موجود در کتابخانه
دیوان قیس بن سعد الانصاری ۱. دیوان قیس بن سعد الانصاری
گردآورنده: استاد شیخ قیس بهجت العطار
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.، محقق: استاد شیخ قیس بهجت العطار