اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احسان عباس
احسان عباس
آثار موجود در کتابخانه
:	الوزیرالمغربی، ابوالقاسم الحسین بن علی العالم الشاعر الناثر الثائر (370-418) ۱. : الوزیرالمغربی، ابوالقاسم الحسین بن علی العالم الشاعر الناثر الثائر (370-418)
دراسه فی سیرته و ادبه مع ماتبقی من آثاره
• الوزیرالمغربی، ابوالقاسم الحسین بن علی العالم الشاعر الناثر الثائر (370-418)، دار الشروق، عمان، 1988م.
۲. اتجاهات الشعر العربی المعاصر
تصحیح و تحقیق:
امثال العرب ۳. امثال العرب (تعلیق و مقدمه)
نویسنده: مفضل ضبی
دار الرائد العربی، بیروت، ۱۴۰۳ق.
انساب الاشراف ۴. انساب الاشراف (تحقیق)
نویسنده: احمد بلاذری
تحفة القادم ۵. تحفة القادم (تعلیق)
نویسنده: محمد قضاعی بلنسی
دار الغرب الإسلامی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۶ق.
التذکره الحمدونیه ۶. التذکره الحمدونیه (تحقیق)
نویسنده: ابن حمدون
دار العربیه للکتاب، چاپ اول، تونس، 1984م.، 10 جلد
وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان ۷. وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان (تحقیق)
طبقات الفقهاء ۸. طبقات الفقهاء (تحقیق)
نویسنده: ابواسحاق شیرازی
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، 1981م.
مرآه الزمان فی تاریخ الاعیان ۹. مرآه الزمان فی تاریخ الاعیان (تحقیق)
نویسنده: سبط ابن جوزی
دار الشروق، چاپ اول، بیروت، 1985م.
مراتب العلوم ۱۰. ترجمه رساله مراتب العلوم (تحقیق)
مترجم: محمد علی خاکساری
• مراتب العلوم، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۹ش.
فوات الوفیات و الذیل علیها ۱۱. فوات الوفیات و الذیل علیها (تصحیح)
جلد 5 به کوشش: صالح آغا، طریف بزی، وداد قاضی، نعیم کساب
نویسنده: محمد بن شاکر الکتبی
دار صادر، بیروت، 1973م.، 5 جلد
نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب ۱۲. نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب (تصحیح)
نویسنده: مقری، احمد بن محمد، ۹۹۲-‎۱۰۴۱ق.
دار صادر، بیروت، 1968م.، 8 جلد