اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جمال الدین محمد رازی
جمال الدین محمد رازی
آثار موجود در کتابخانه
نزهه الکرام و بستان العوام ۱. نزهه الکرام و بستان العوام
در ‌امامت‌ و ولایت‌ ‌از قرن‌ ۶ و ۷
چاپخانه میهن، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد، مصحح: محمد شیروانی
۲. تبصرة العوام فی معرفة مقالات الأنام
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، مصحح: عباس اقبال آشتیانی